Inne hos Ringerike Dyreklinikk ligger seks kattunger tett sammen. De to uker gamle nøstene ble tirsdag funnet på Norefjell.

- De bærer preg av å være født ute , møkkete og fulle av bæsj som de var, sier Halvorsen, som forteller at de aldri har opplevd større antall hjemløse katter enn nå.

LES OGSÅ: Matilsynet: - Ikke mat katter. Dyrebeskyttelsen: - Helt uenig

- Det er så mange i år at det er et mareritt. Vi trenger derfor desperat flere fosterhjem. Mange av de hjemløse kattene er halvville, og til dem leter vi etter hjem på gårder og i staller. Hjemløse villkatter lar seg klappe, men de lar seg ikke løfte og de trives ikke inne i hus.

Den mangeårig dedikerte dyrebeskytteren forteller at en koloni av hjemløse katter i vårt distrikt kan bestå av så mange som 40 voksne katter og 14-15 kattunger.

Flokker seg sammen

Koloniene er i utgangspunktet over tid dannet av tamme huskatter som først er blitt dumpet av sine eiere og som igjen har formert seg videre.

- Hvor mange vi har funnet de siste dagene? Borti 30 katter og kattunger. Noen er villkatter og andre er katter som er dumpet ute, som kattemoren som ble dumpet på Sundvollen, sier Halvorsen, som forteller at villkattene fanges i feller.

Kattene blir rengjort, avluset, sterilisert og id-merket før dyrebeskyttelsen forsøker å finne nye hjem til dem.

- De som er syke og lider, blir avlivet her hos Ringerike Dyreklinikk.

Hensynet til velferden

Å avlive en hjemløs katt, enten det er på egen eller andres grunn, er forbudt etter straffelovens paragraf 407.

Loven sier at du kun kan ta livet av en hjemløs katt når katten er så syk, skadet eller hjelpeløs at den ikke kan bli bra igjen og avlivning er nødvendig for å hindre mer lidelse.

Dyrevelferd er da også utgangspunktet når Mattilsynets distriktskontor for Hadeland og Ringerike avliver hjemløse katter.

- Det er mange forhold som skal være i orden før vi gjør dette, blant annet nabovarsler, sier Mattilsynets leder i vårt distrikt, Astri Ham, som forteller at de bruker feller når de fanger inn villkatter for å avlive dem.

Alltid en årsak

- Det er alltid en årsak til at katter er blitt hjemløse og det er i utgangspunktet et uforsvarlig kattehold. Med et innlandsklima som her på Ringerike, er det ikke god dyrevelferd å la en katt klare seg ute, alene eller i en flokk. Katten overlever, men det er ikke det samme som at den lever et godt liv.

Dyrebeskyttelsen i Ringerike har ikke noe imot at Mattilsynet avliver hjemløse katter på grunn av de tøffe forholdene de lever under som gjør at mange av dem lider unødig.

- Mattilsynet går inn og avliver hjemløse katter som er syke eller lider, sier Halvorsen.