Byscenen var i går kveld fylt med frivillige ildsjeler da SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike delte ut til sammen 9,1 millioner.

På listen over breddegaver ble 836.000 kroner fordelt på i alt 192 lag og foreninger. I tillegg ble det delt ut til sammen 8.295.000 til 31 større prosjekter.

Mest til 40-årsjubilant

Tre mottakere toppet listen over de største sjekkene.

- Maken til dugnadsinnsats har jeg aldri sett, sa Alf Egil Erevik da han overrakte sjekken på 1.500.000 til Ringerike Ishockeyklubb ved Finn Holm.

Klubben, som har 40-årsjubileum i år, samler hver gang over 100 barn på isen. Holm kunne orientere om satsingen både på elite og bredde, og på den nye jenteklubben som er en suksess.

- Men nå har vi behov for ny isbil til banen, sa han.

Ringerike Kultursenter kunne også med glede motta en sjekk på 1.500.000 kroner til drift av hele regionens kulturarena, som blant annet satser på å bli enda bedre på lyd og lys.

Den tredje mottaker av 1.500.000 var Kulturstiftelsen Fengselet.

Samfunnsansvar

Styreleder for Sparebankstiftelsen, Anne-Lise Rian, understreket i sin velkomst hvor viktig det er at den lokale banken tar et samfunnsansvar for å vitalisere og utvikle regionen.

Hun skrøt av den store frivillige dugnadsinnsatsen i lag og foreninger. Helt siden 2006 har stiftelsen delt ut midler til lokale formål, og de har i løpet av disse årene delt ut hele 47,7 millioner kroner til «allmennyttige formål».

Folkehelsetiltak

På listen over de store gavene var det mange spennende prosjekter. Vi nevner at 200.000 gikk til Norsk Folkehjelp Hønefoss og omegn, som driver utdanning av dykkere til redningsaksjoner, og 240.000 til Friskis og Svettis som har fire prosjekter på gang for å bedre folkehelsen.

HBK fikk 500.000 til sin ungdomssatsing, som er et nytt prosjekt som favner både Hadeland, Ringerike og Hole.

Feststemningen på Byscenen ble fullkommen med sang og dans fra Marte og Guro Helleseters Showskole.

SE HVEM SOM FIKK PENGER HER

Se bildene her