Det er Torbjørn Brandeggen som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring som legger fram disse talene i en pressemelding.

– Erstatningene kom opp i vel 47 millioner kroner, og det verste tidspunktet var mellom klokken 12 til 13 da
det var flere trafikkulykker hvert eneste minutt. Over 400 bilister kjørte av veien og flere hundre biler kolliderte med parkerte kjøretøy denne torsdagen i fjor, sier Brandeggen.

I flere år på rad har Black Friday vært blant de verste ulykkesdagene i trafikken.

Stressede bilister på vei til og fra butikker og kjøpesentre har med ført økt risiko for trafikkulykker. Nå viser ulykkesstatistikk fra Finans Norge for 2017 at Black Friday ikke lenger er blant de verste dagene, men det er
derimot dagen før.


Topp tre dager for trafikkulykker 2017 (Black Friday var 24. november i fjor):
23. november – 2.032 trafikkulykker
18. desember – 1.994 trafikkulykker
22. desember – 1.993 trafikkulykker


28 prosent økning

Noe av årsaken til at dagen før Black Friday troner øverst på ulykkestoppen i fjor skyldes trolig at det var snøkaos og hålkeføre flere steder i Sør-Norge. Antall trafikkulykker på selve Black Friday endte på 1.739, noe som er 12. plass på ulykkestoppen for 2017. Likevel er dette en økning på 28 prosent i forhold til året før, og langt over snittet for andre fredager.


– Black Friday har på kort tid blitt en ulykkesfredag, og vi ser av skademeldinger at mange uhell og ulykker trolig skyldes stress. Folk har dårlig tid og skal gjerne rekke flere butikker i løpet av kort tid. De kjører regelrett
i skytteltrafikk for å få med seg flest mulig av salgstilbudene denne dagen. Dette bør en ha i bakhodet nå fredag og heller forsøke å ta det med ro bak rattet, sier han.

Mann 42 er versting
 

Erstatningsbeløpet for Black Friday i fjor kom på over 30 millioner kroner. Det var flest ulykker mellom kl. 12 til 13, etterfulgt av rushtidene 08–09 og 16–17. Den verste «bulketimen», påkjørsler på parkerte kjøretøy i lav hastighet, var mellom kl. 14 til 15.


– Ikke overraskende er det flest menn som er sjåfører i trafikkulykkene Black Friday. I fjor var det så å si dobbelt så mange mannlige sjåfører som kolliderte jevnfør med kvinnelige. Menn i alderen 35 til 50 år kræsjet mest, etterfulgt av menn 50 til 64 år og menn over 65 år. Deretter følger kvinner i alderen 35 til 50 år, sier Brandeggen.