Sjåføren feilbedømte høyden - så skjedde dette

En bil med lift har veltet i undergangen i Vikersund sentrum.