Het debatt rundt trafikken i sentrum: – Hønefossinger kan hverken lyskryss eller høyreregel!

Kommentarene lot ikke vente på seg da en leser skisserte kjørekulturen i lyskryss i Hønefoss. – Jeg har snakket med mange mennesker som bor forskjellige steder i landet, og mange av dem sier de aldri har sett slik kjøring som her i byen.