Tredobling av elgpåkjørsler, og mange kjører på rådyr uten å melde ifra

Artikkelen er over 2 år gammel

32 elger er påkjørt hittil i år i Ringerike. Det er mer enn tre ganger så mange som i hele fjor.