Prøveordningen blir avviklet, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i artikkelen.

– Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

LES OGSÅ: Det nye kollektivfeltet gir mer kø på E18

Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenlignet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.

– Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø til vegvesen.no.

Selv om Vegvesenet nå avvikler kollektivfeltet, oppfordres publikum til å reise kollektivt.

– Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.