Vil kjøre besøkende rundt med elektriske tog

Hadeland Glassverk har henvendt seg til Statens vegvesen angående innkjøp av elektrisk tog.