– Vår jobb er å holde jernbanen i god stand slik at togene kommer sikkert frem i rett tid. Vær og klima skaper utfordringer på Bergensbanen, og vi arbeider året rundt med å sikre banen mot snø, ras og flom, sier områdedirektør Tony Dæmring i en pressemelding fra Bane NOR.

Skifter sporveksel

Det er en rekke arbeider som skal gjøres på banen i helgen. Det gjelder også i vårt distrikt. Ved Veme skal sporet utbedres, og på Tyristrand er det en sporveksel som skal skiftes ut.

Mange av arbeidene gjøres i forbindelse med at det bygges dobbeltspor fra Bergen til Arna. Men det er også en rekke andre steder hvor man benytter sjansen til å gjøre oppgradering. Det gjelder blant annet ved Gulsvik i Hallingdal, der det blir utbedringer av sporet. Ved Myrdal og Hallingskeid er et nytt snøoverbygg i stål under oppføring.

Les også

Til kamp for en bedre bane | Kåre Bech

Ikke gå i sporet!

Bane NOR minner om at det er forbudt å ferdes i og langs sporet utenom godkjente planoverganger. Selv om togtrafikken er innstilt, kan det kommer arbeidstog på strekningen når som helst.

Det blir ingen alternativ transport i form av buss for tog i vårt distrikt under stengningen.

LES OGSÅ: Krøderbanen tilbake på sporet med svenske sviller