Gå til sidens hovedinnhold

Kunne vært stanset

Artikkelen er over 6 år gammel

Kommunen kunne sagt nei til etableringen av automatstasjonen på Tippen.

«Kommunen hadde hatt hjemmel til å si nei til prosjektet ved å avslå søknaden om dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen», skriver rådmannen i sin redegjørelse til ordfører Kjell B. Hansen (Ap) om den omstridte etableringen på Tippen.

Samtidig forklarer han hvordan det i mars 2008 ble gitt dispensasjon fra formålet parkeringsplass da vaskesenteret ble etablert.

Når det nå ble gitt rammetillatelse til Uno X støttet administrasjonen søkers holdning om at stasjonen ville høre naturlig sammen med de anleggene som allerede var på eiendommen.

Vi mente vi ikke hadde noen god grunn til å nekte. Området er regulert til parkering, og vi ser automatstasjonen i sammenheng med vaskestasjonen, det er ikke så ulikt, sa byplansjef Gunnar Hallsteinsen tidligere i mai.

Hansen sa i forrige uke dessuten at kommunen kunne ha kommet i erstatningsansvar om den hadde gått imot reguleringsplanen.

Rådmannen slår fast at offentlig myndighet kan iverksette tiltak som gjør ny regulering nødvendig.

Under punktet «hastverk» forklarer rådmannen hvordan søknad om rammetillatelse kom 5. juni i fjor og ble innvilget 1. desember.

«Det er altså nærmere et år fra rammesøknad til igangsettelse», skriver rådmannen.

Han kommenterer ikke direkte hva hovedutvalget for miljø og areal kunne ha gjort da saken kom på deres bord etter at igangsettingstillatelse ble gitt 22. april i år.

I redegjørelsen slår rådmannen ellers fast at administrasjonen ikke kunne se noen klare ulemper med en slik etablering, siden Statens vegvesen har satt en forutsetning at anlegget kan fjernes ved omregulering eller omlegging av vei.

Kommentarer til denne saken