Høyspentledning forsinker tennishallen: – Arbeidene starter på mandag!

I mars kollapset taket på tennishallen i Hovsmarka. Klubben kastet seg rundt og startet raskt arbeidet med en flunkende ny hall, og nå er arbeidet endelig i gang.