Verken Teigre selv eller hans overordnede, resultatenhetsleder Anne Lovise Singelstad, vil kommentere avslutningen av arbeidsforholdet.

Teigre har etter det Ringerikes Blad erfarer levert en begrunnet oppsigelse. Men Singelstad regner oppsigelsen som en personalsak og har unntatt den fra offentligheten.

Etter mange år som faglig leder for avdelingen som blant annet tildeler spesialundervisning til elever i Ringeriksskolen, har Teigre forlatt kommunen.

Arbeidskonflikt

Ved juletider i fjor kom en arbeidskonflikt i Vikenbygget til overflaten. Kommuneledelsen ville at psykologer og spesialpedagoger skulle jobbe i kontorlandskap, mens de ansatte hevdet at de ikke fikk gjort jobbene sine uten egne kontorer.

Ingen av partene vil i dag si om denne tvisten har noe med oppsigelsen å gjøre.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Singelstad.

– PPT har hatt stor saksmengde og stort arbeidspress. Hvilken betydning får oppsigelsen for tjenesten?

– Når en stilling blir ledig, blir det mer arbeid for resten av de ansatte på kontoret. Men slik vil det være i alle sammenhenger i en periode, påpeker lederen.

Øystein Teigre har fratrådt sin stilling før oppsigelsestiden går ut. Han har i en årrekke hatt en liten psykologpraksis ved siden av jobben i kommunen.