– Tatt opp med kirken

Artikkelen er over 13 år gammel

De nye eierne av Helgelandsmoen har spurt Den norske kirke om kulturminnenes fremtid.

DEL

– Vi har tatt dette opp med kirken, sier forretningsfører for Helgelandsmoen næringspark, Bjørn Hartz.

Kirken har interesser i både friluftskirken og kapellet. Både menighetsrådet og biskopen har uttalt at friluftskirken kan opphøre som kirke, men at området bør bevares som kulturscene. I dag bærer stedet preg av ikke å ha vært i bruk på flere år. Små busker er i ferd med å gro opp i amfiet.

– Friluftskirken vil bare bli værende der slik den er; den er ikke noe som man kan flytte med seg likevel og blir antakelig vernet.

– Den vil opphøre som kirke. Men hvis noen skulle ønske å ha et arrangement der, vil vi være positive til det, sier han.

Helgelandsmoen næringspark stiller seg også positive til de innspill som måtte komme om kapellet. Eierne har ikke noe imot at Forsvaret flytter det til et annet sted der det kan benyttes. Flytting til Krigsskolen på Linderud er nevnt.

– Hvis noen ønsker å flytte kapellet til et annet sted i Hole og sette det opp der, vil vi også være positive til det. Vi ser ikke at vi kan benytte det innenfor Helgelandsmoen leir. Jeg tror det bare vil bli stående der uten å bli brukt, sier forretningsføreren.

Kornmagasinet er en fredet bygning som ingen kan gjøre noe med og eierne vil holde det i orden.

– Vi ser på det som en kulturattraksjon. Det var jo der sparebankvesenet hadde sin opprinnelse, sier Hartz.

Hva som skal skje med sykestua som har forbindelser til Edward Munch er ikke avklart. Den er ikke vernet og ligger ifølge Hartz slik til at den sannsynligvis ikke blir bevart.

– Men slik det er i dag vil det nok ikke skje noe rundt sykestua. Vi har ingen planer med den i dag, sier forretningsfører for Helgelandsmoen næringspark, Bjørn Hartz.

Artikkeltags