Meldingen om at Olav Thon kan være på flyttefot fra Hole til Flå kom uventet på både ordfører Per R. Berger og rådmann Ståle Tangestuen i Hole kommune.

– Hvis Olav Thon ønsker å flytte, er det ikke så mye vi kan gjøre med det, sier Per R. Berger til Ringerikes Blad.

Milliardæren Thon slo seg ned på Sollihøgda i 1982. I 30 år har han bidratt med årlige millionbeløp til kommunekassa i Hole.

LES OGSÅ: Flytter Olav Thon fra Hole?

Har bidratt mye

Hvis kommunens desidert største skattyter nå flytter, vil det garantert merkes. Ifølge ordføreren sørger Olav Thon hvert år for 10 til 15 prosent av kommunebudsjettet. Berger legger ikke skjul på Thons betydning for Hole. Men han mener også at den til tider er litt overdrevet.

– Mange går i den tro at denne kommunen bare drives av Olav Thon. Men det stemmer ikke, sier ordføreren og viser til at utjevningsmodellen for skattemidler er endret de siste tre årene.

– Fra å beholde 60 øre av hver skattekrone beholder vi nå bare 40 øre fra store skattytere som Thon, påpeker Berger.

Hole har mange rike innbyggere. Selv med bortfall av skatteinntekten fra Olav Thon, vil den lille kommunen ha høyere skatteinngang enn landsgjennomsnittet.

– Hvordan vil folk i Hole merke det hvis Thon flytter?

– Vi må sette tæring etter næring, sier ordføreren.

På grunn av Thon-millionene har Hole i flere år kunnet bruke mer på skole, kultur og omsorg. Prisene på avgifter og tjenester er holdt nede. Det kan det bli endring på.

– Vi må gjennomgå økonomien, kutte kostnader og se på inntektssiden, sier rådmann Ståle Tangestuen, som ikke utelukker at prisene kan øke.

Tomt «Thon-fond»

Ifølge Tangestuen må Hole budsjettere med minst 10 til 15 millioner kroner mindre i året hvis Olav Thon flytter.

– Vi regnet på dette for noen år siden. Det er mulig beløpet er enda høyere nå, sier han.

Hole har spart i et «Thon-fond», men pengene ble brukt til å dekke inn underskudd de to siste årene. I årets budsjett er det et sparekrav på 1,5 prosent.

– Har inntektene fra Thon blitt en sovepute for Hole?

– Nei, det synes jeg ikke. Thon har bidratt med mye, men vi kan ikke basere kommuneøkonomien på en enkeltstående innbygger, sier rådmannen.

Kan få utsettelse

Olav Thon har ett år på seg til å innfri boplikten på gårdsbruket i Flå, men kan søke om ut?settelse. Eiendomssjef Håvard Staff Brenno i Olav Thon-gruppen sier at Olav Thon vil innfri boplikten på småbruket Vold i Flå kommune.

– Men det betyr ikke dermed at det kommer en flyttemelding fra Hole til Flå. Det går an å søke om dispensasjon eller utsettelse. Det er flere måter å håndtere dette på, påpeker Brenno.

Konsesjonen ble gitt 2. juli. Olav Thon har ett år på seg til å innfri bopliktkravet på gården.

– Driveplikten er ivaretatt ved utleie til dem som har drevet gården tidligere, sier Brenno.

– Ønsker Thon selv å flytte?

– Det må du nesten spørre Olav selv om. Så får vi bruke det året som kommer for å finne en god løsning på dette.

Det lyktes ikke Ringerikes Blad å få en kommentar fra Olav Thon mandag.