Uvedkommende har vært inne på anleggstomta i Hønefoss idrettspark med malesaker.

Utleier Bautas har nå sendt brev til Ringerike kommune med varsel om at kommunen vil bli fakturert for kostnader til reparasjon og vask av de returnerte brakkene.

Kostnadene beløper seg ifølge Bautas til 1.500 kroner for vask av skitne brakker og 2.000 kroner for beising av brakkene etter taggingen.