Grønn spraymaling var brukt for å dekorere kunstverket i metall, som står midt i rundkjøringen i Vekrysset, der riksvei 7 og E 16 møtes.

Fra Statens Vegvesen får Ringerikes Blad vite at taggingen kommer til å bli fjernet av firmaet NCC.