Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist i Hønengata, ved Asbjørnsensgate rundt klokka 08 fredag morgen.

Syklisten, en 15 år gammel jente, er kjørt til lege av sin far for en sjekk etter å ha fått smerter i kneet.

Jenta var på vei nordover i Hønengata, antagelig på vei til skolen, da hun syklet over fotgjengerfeltet idet hun skulle krysse veien og ble truffet av en bil som også kjørte i retning nord.

- Vi må presisere at når syklister sykler over fotgjengerfeltet, så er de å anse som kjørende, og bilister har dermed ikke vikeplikt for dem. Når man sykler over fotgjengerfeltet, og ikke går ved siden av sykkelen kan det oppstå farlige situasjoner, sier operasjonsleder Espen Sola til Ringerikes Blad.

Hendelsen vil ikke få noen følger for bilføreren, opplyser Sola. På grunn av lite skadeomfang vil det antagelig ikke opprettes noen sak mot syklisten heller.

Både syklisten og bilføreren er fra Hønefoss.