- Sykehuset dekker seg selv

 Håkon Lie og Unni Tobiassen Lie har hatt en tung tid etter at de mistet sin 22-årige sønn etter en operasjon på Ringerike sykehus. Nå håper de granskingen av unaturlige dødsfall blir bedre.

Håkon Lie og Unni Tobiassen Lie har hatt en tung tid etter at de mistet sin 22-årige sønn etter en operasjon på Ringerike sykehus. Nå håper de granskingen av unaturlige dødsfall blir bedre. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Benjamin Lie (22) døde etter en kneoperasjon på Ringerike sykehus i fjor høst. En person som ble satt til å granske saken internt har et nært slektsforhold til en av legene som var sentral i behandlingen av Lie.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, foreldrene til Benjamin, mener sykehuset forsøkte å dekke over det som skjedde.

Benjamin Lie døde 5. september i fjor, etter å ha vært igjennom en kneoperasjon i forbindelse med et beinbrudd. Om morgenen dagen etter operasjonen ble han funnet død i sykesengen.

Kritiske spørsmål

Foreldrene mener sykehuset har holdt tilbake informasjon.

Etter sønnens tragiske død på sykehuset fikk ekteparet Lie hjelp av slektninger som selv er helsepersonell til å stille 23 kritiske spørsmål om blant annet behandling, medisinering og oppfølging av Benjamin. Spørsmålene ble sendt til Helsetilsynet i Buskerud som igjen sendte dem videre til Ringerike sykehus.

Ektemann svarte

Den på sykehuset som ble satt til å svare på spørsmålene, er en overordnet som er gift med en anestesilege. Denne anestesilegen var med på store deler av operasjonen til Benjamin Lie.

- Hvordan kan sykehuset sette en person som er gift med en involvert til å granske saken? Hvordan kan vi da ha tiltro til denne granskingen? Dette systemet blir helt feil. Vi trenger noen utenfra som kan se på slike saker, sier Unni Tobiassen Lie.

Hun mener vi bør ha en helsefaglig havarikommisjon i Norge.

LES OGSÅ: Møtte helseministeren

Åpen om "delvis inhabilitet"

Det skal legges til at legen fikk i oppdrag å svare på spørsmålene av en fagdirektør ved sykehuset og at han skriver i sitt svar at han må kunne sies å være delvis inhabil i saken, siden hans kone er involvert.

Ekteparet Lie synes dermed det blir umulig å ha tiltro til svarene de får. Foreldrene til Benjamin reagerer veldig sterkt på behandlingen han fikk, måten han ble fulgt opp på, og den måten Ringerike sykehus har behandlet saken på i etterkant.

LES OGSÅ: - Har ikke fått noen beklagelse

Kvalitetsråd

Det skal legges til at saken har blitt etterforsket av politiet som ga Vestre Viken en bot på 500.000 kroner og at den nå behandles av Helsetilsynet.

Kvalitetsrådene ved sykehuset ble også satt til å se på saken og skulle gi en rapport til Helsetilsynet. Ekteparet reagerer på at kvalitetsrådene ikke skal ha fått fremlagt hele journalen da de behandlet saken, men bare en rapport som de mener ikke inneholder alle relevante opplysninger.

Blant annet skal bare den siste dosen av den smertestillende medisinen Ketorax være spesifisert, slik at ikke den totale mengden kommer fram. Det skal også stå i rapporten at Lie fikk tilsyn annen hver time, mens det i virkeligheten gikk over fem timer.

- Hvordan kan kvalitetsrådet foreta en ordentlig behandling av saken når de ikke har fått fremlagt alle opplysningene i saken, lurer Tobiassen Lie.

Hennes klare oppfatning er at sykehuset har holdt tilbake informasjon for å komme heldigere ut.

Kommenterer ikke saken

Vestre Viken vil ikke kommentere påstandene om enkeltpersoner.

"Vi har en klar ambisjon om å få klarlagt de faktiske forhold rundt den tragiske hendelsen for å forhindre at noe liknende skjer igjen. Dette er et arbeid vi gjør i tillegg til etterforskningen Helsetilsynet holder på med. Vi vil sikre all læring i forbindelse med dette," skriver viseadministrerende direktør Ole Tjomsland i en e-post.

Artikkeltags