Økning i antall tilbud om høyere utdanning

Høyskolen i Sørøst-Norge, tidligere HBV og HiBu.

Høyskolen i Sørøst-Norge, tidligere HBV og HiBu. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning – 2.328 flere enn i fjor. Lektorutdanningen øker mest.

DEL

Av til sammen 134.220 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium. Blant de kvalifiserte søkerne har igjen 80 prosent fått tilbud om studieplass.

59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt. I fjor var dette tallet på 60,4 prosent.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Over 7.000 har fått tilbud om studieplass ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som campus Ringerike er en del av. Snaut 11.000 søkere står på venteliste.

– Rekorden på godt og vel 8.500 førsteprioritetssøkere i april har samlet sett gitt svært gode opptakstall og bekrefter at vi er en attraktiv høgskole i vekst. Vi har en god utvikling på alle åtte campuser og på de fleste studiene, sier rektor Petter Aasen.

Flere lærerstudenter

Det er lektorutdanningen i Norge som opplever den største økningen, med 12,6 prosent. Sivilingeniørstudiet og informasjonsteknologistudier opplever også kraftig økning i søkermassen, med henholdsvis 12,0 og 11,9 prosent.

I alt er det gitt studietilbud til 556 flere søkere ved lærerutdanningene i år enn i fjor, og 10.215 er tilbudt studieplass.

– Selv om det er flere som får tilbud, er det fortsatt behov for å øke rekrutteringen. Det gjelder spesielt for grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.

– Bekymringsfullt

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mener at søkningen til lærerutdanningen er «bekymringsfullt lav».

– Økningen i antall søkere holder ikke trykket for vårt framtidige lærerbehov. Særlig dramatisk er det for lærerutdanninga til barneskolen, hvor vi ser en nedgang i søkertall de siste årene. Dette kan gi en framtidig lærerkrise, sier han.

Høyest poenggrense for å komme inn på ordinær kvote har medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Her står 1.408 søkere på venteliste for opptaket denne høsten.

Medisinstudiene ved NTNU, UiB og UiT følger etter øverst på listen over høyest poengkrav.

Fakta om de mest populære studiene

De ti studiene i Norge med høyest ordinær poenggrense. 

1) Medisin – høst, Universitetet i Oslo. 68,5 poeng. 1.408 på venteliste.

2) Medisin – vår, Universitetet i Oslo. 67,5 poeng. 1.349 på venteliste.

3) Medisin, NTNU. 66,9 poeng. 1.258 på venteliste.

4) Medisin, Universitetet i Bergen. 66,4 poeng. 1.490 på venteliste.

5) Medisin, Universitetet i Tromsø. 66,2 poeng. 1.312 på venteliste.

6) Psykologi – høst (profesjonsstudium), Universitetet i Oslo. 66,1 poeng. 1.422 på venteliste.

7) Odontologi, Universitetet i Oslo, 65,3 poeng. 537 på venteliste.

8) Odontologi, Universitetet i Bergen, 64,5 poeng. 546 på venteliste.

9) Odontologi, Universitetet i Tromsø, 64,3 poeng. 479 på venteliste.

10) Psykologi – vår (profesjonsstudium), Universitetet i Oslo. 64,3 poeng. 1.244 på venteliste.

(Kilde: Samordna opptak)

Artikkeltags