Etter snøfall og flere strømbrudd har Ringeriks-Kraft de siste dagene undersøkt strømlinjene fra lufta. Fredag var det helikopterbefaring i Ådal.

– Vi kjørte med helikopter rundt linjene fra Begna bruk, langs Sperillen på både øst- og vestsiden og videre derfra forbi Hallingby og til Hen, på begge sider av Ådalselva, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jenny Hols i Ringeriks-Kraft.

Ringeriks-Kraft har 280 kilometer med høyspentlinje gjennom skog i distriktet vårt. Med tung snø øker faren for at trær kommer i kontakt med linjene og forårsaker strømbrudd.

– Befaringen gjorde stor nytte da vi fikk god oversikt på hvor det lå trær over linjene, men vi fikk også blåst vekk mye snø fra både linjer og omkringliggende trær, sier Hols.

LES OGSÅ: Tung snø tok tre – og strømmen – i Ådal

Lørdag fortsetter helikopterbefaringen, med vekt på Soknedalen, Strømsoddbygda og Brekkebygda.

– Vi vil igjen beklage overfor alle kunder som har vært rammet av strømbrudd. Samtidig vil vi takke dem som har hjulpet oss med tips om hvor det ligger trær på linjene. Det ønsker vi gjerne at folk fortsetter med. Vi vil også rette en stor takk til dem som sender oss snille ord og hilsener på sosiale medier og til Direkte linje i Ringerikes Blad, det varmer godt i hektiske situasjoner, sier Hols.

Strømløst? Her holder vi deg oppdatert!