På grunn av arbeid på lavspentnettet varsler Ringeriks-Kraft Nett at det blir strømmen må kobles ut i deler av Sokna sentrum, Midtmoen og Furuholtet onsdag 14. februar.

Strømmen blir borte i tidsrommet mellom klokken 9 og 14. Alle linjer må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. De berørte har fått SMS, melder Ringeriks-Kraft.