Datterselskapet Nettservice Ringerike AS er blant de lokale LO-medlemmene som kan bli tatt ut i streik.

LES OGSÅ: Se oversikten: Disse kan bli tatt ut i streik

Kan bli full stans i arbeidet

Nettservice Hadeland er ikke tatt ut. Det samme gjelder ansatte i Ringeriks-Kraft Nett, men de kan bli berørt ved opptrapping. Streiken gjelder kun organiserte i EL&IT i de berørte selskapene, skriver Ringeriks-Kraft i en pressemelding.

– For de berørte selskapene i Nettservice betyr dette at mye av den daglige aktiviteten vil opphøre, sier direktør Steffen Fagerås.

– Ansatte i Nettservice Hadeland, og ansatte som ikke er organisert i EL&IT fortsetter sitt daglige virke.

LES OGSÅ: Nettservice Hadeland har nær tredoblet omsetningen siden 2013

Forberedt på streik

– Så lenge Ringeriks-Kraft Nett ikke er tatt ut i streik vil daglig aktivitet opprettholdes, men vi må være forberedt på at også vi kan bli tatt ut, sier nettsjef Jan-Erik Brattbakk i pressemeldingen.

– Oppdrag bestilt av entreprenører som er tatt ut i streik stopper opp, og for kundene våre vil streiken være mest merkbar når det gjelder nytilknytning til nettet, sier han.

– Disse kundene vil nok oppleve forsinkelser om det blir streik, og alle som blir berørt vil bli varslet og fulgt opp med informasjon.

LES OGSÅ: Storstreik kan stanse fly og busser

Ingen fare for strømstans

 – Med en avtale som er forhandlet sentralt er vi sikret at planlagt beredskap opprettholdes selv under streik, og faste montørvakter og driftssentral kan ta seg av eventuelle feil eller strømstanser i nettet, sier Brattbakk avslutningsvis i pressemeldingen.

Både Nettservice Ringerike AS og Ringeriks-Kraft Nett AS hører hjemme i konsernet Ringeriks-Kraft. I desember inngikk Ringeriks-Kraft avtale om kjøp av Øvre Eiker energi. Med oppkjøpet teller nå kraftkonsernet over 300 ansatte.

LES OGSÅ: Fra før av måler de strømforbruket – nå vil de også lage vannmåler-app