Mer enn 200 lag og foreninger får gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike i år. Og de aller fleste var på plass på Byscenen i går.
21 fikk større prosjektgaver, og her fikk publikum høre litt om hva pengene går til.

De første til å få sine gaver var fra lokale korps. Ringerike janitsjar og Hønefoss ungdomskorps kunne gå av scenen med penger til nye notestativer til bruk i kultursenteret. Ole Krokstrand og Rita Sørlie gledet seg stort over 50.000 kroner til dette, men det spørs om ikke nestemann på scenen var hakket gladere.

– Vi skal snart få nye uniformer, fortalte Morten Johannessen Hagen, som er tillitsvalgt og tubaspiller i Austjord musikkorps.

Med en sjekk på 90.000 kroner bør det ligge an til nye og fine uniformer.

– Takk til alle som støtter korpset vårt, sa en fornøyd Morten fra scenen. Han ga også raskt svar da Sparebankstiftelsens Kristin Ruud inviterte ham til å ta med korpskompiser for å spille under neste års utdeling.

– Det kan vi ordne, svarte Morten uten lang betenkningstid.

Kunstgress

Utover kvelden avløste den ene store gaven den andre.

SE HELE LISTEN - DISSE FIKK GAVER

Aller mest fikk Hønefoss ballklubb. For en million kroner kommer man godt på vei til å etablere sjuerbane mellom klubbhuset og stadion i Hønefoss idrettspark.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb fikk 450.000 kroner, som blant annet skal brukes til ridestier ved Bærengsletta. Beate Heieren Hundhammer ga daglig leder Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen en utfordring på direkten:

– Da vi sto her for to år siden, inviterte vi banksjef Steinar Haugli til Bærengsletta for å prøve å ri. Vi så aldri noe til ham, så nå inviterer jeg i stedet deg til måneskinnsridning på nye ridestier, sa hun til Runar Krokvik - som i hvert fall ikke takket nei der og da.

Haugvang

Det var mange spennende prosjekter å høre om fra scenen.

Aller sist ut var ildsjelene i Haug bygdelag, som har planer om å ruste opp Haugvang.

- Haugvang ble sist modernisert tidlig på 70-tallet, sa Kjetil Kolstad, som kan fortelle at det nå er planer om å sette i stand lokalene slik at også rullestolbrukere kan få full tilgang til samlingsstedet i Haug.

Og med 500.000 kroner kommer man vel et godt stykke på vei.

Hyggelig jobb

Daglig leder Runar Krokvik i Sparebankstiftelsen Ringerike synes det er en hyggelig jobb å dele ut gaver til lokale formål.

– Vi har fem prioriterte formål: Kultur, by- og stedsutvikling, idrett og friluftsliv, kompetanseutvikling og helse/ideelle virksomheter, sier han.

– De større prosjektgavene skal være definerte prosjekter; vi skal ikke inn med penger til drift. Det er vi bevisste på, sier Krokvik.

–Vi krever alltid regnskap og finansieringsplan fra søkerne til prosjektgaver, legger han til.

15-20 millioner i år

Krokvik kan fortelle at Sparebankstiftelsen har et mål om å bidra med 15-20 millioner kroner til lokale formål.

– Med det som ble utdelt i kveld, er vi vel oppe i 13 millioner hittil i år. Når året er omme, vil jeg tro vi er nærmere 20 enn 15 millioner.

– Dette er veldig moro å være med på. Jeg tror mange prosjekter ikke ville vært realisert uten denne støtten. Og mye ville hatt en dårligere standard, sier Runar Krokvik.