En konsulentrapport gjengir en rekke anonyme uttalelser fra ansatte i omsorgstjentesten.

KPMG har ved hjelp av ansatte i såkalte MKS-grupper (miljø, kvalitet og sikkerhet) kartlagt helse og omsorg i Ringerike kommune.

For få

Bemanningssituasjonen, spesielt i hjemmetjenesten, har ført til det en gruppedeltaker kaller stoppeklokkeomsorg. Pasientene får kun det mest nødvendige av tilsyn og pleie, som for eksempel medisinering og direkte fysisk pasientarbeid. Dette er i flere grupper omtalt som brannslukkingsarbeid.

- Man skal jo se hele mennesket, men vi har på en måte ikke tid til det. Vi har ikke engang tid til å spørre hvordan de har det, uttaler en ansatt.

- Når rammene er så lave, og det er økte behov, så skvises vi i hverdagen, sier en annen.

- Avvik følges ikke opp

Mange grupper var enige om at avvikshåndteringen ikke fungerer godt nok. Mange avvik blir ikke rapportert på grunn av mangel på tid, manglende kunnskap om hvordan det skal gjøres, og liten tiltro til at rapporteringen fører fram.

- Vi opplever at avvikssystemet i Ringerike kommune ikke fungerer, er en uttalelse.

- Vi har skrevet en bunke med avvik, og det har ikke skjedd noe, uttaler en annen.

Anbefaler gjennomgang

KPMG anbefaler blant annet Ringerike kommune å sette i gang et prosjekt for å forbedre meldekultur og rutiner for håndtering av uønskede hendelser. Kommunen blir også rådet til å gjøre en gjennomgang av bemanningen i omsorgstjenesten, spesielt av hjemmetjenesten.

Arbeidsprosesser bør i tillegg gjennomgås for å redusere "plunder og heft", mener KPMG.

Torsdag er det høring om eldreomsorgen i Ringerike. Møtet er på HiBu klokken 18.