Derfor må reglene for krepsing endres

Fylkesmannen i Buskerud endrer reglene for fiske av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden.