BILSIDER - Bare halvparten av utenlandske syndere betaler tungtransport-bøter. Nå får de ikke noe valg

Kontrollører fra Statens vegvesen og tolletaten kan få mulighet til å avskilte og holde igjen både trekkvogner og hengere når de stanser vogntog og trailere som kjører ulovlig.