Statens vegvesen oppfordrer private hekkeeiere til å ta med seg hagesaksen for å gjøre veiene tryggere. De opplyser om at eier eller disponerer man en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har man ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørselen.

– Det er faktisk lovpålagt å trimme hekker og busker slik at sikten blir god nok, sier Rune Myhre fra Statens vegvesen.

Mange klager

Myhre har tatt med seg Christine N. Viken for å vise fram et parti ved gangveien utenfor Ringerike videregående skole som de har fått en del klager på. Her henger hekker og busker altfor langt ut i veibanen.

– Det er mange syklister og gående som har klaget på dette området. Her blir gang- og sykkelveien utrolig smal på grunn av buskene, og trafikantene føler de må legge seg langt ut mot bilveien, sier Myhre.

SLIK ER ALTERNATIVENE:

Dødsulykker

Ifølge Statens vegvesen skal det også passes på at greiner fra trær ikke henger lavere enn fem meter over veibanen, og over fortau eller gang- og sykkelvei gjelder tre meter. Her er også eieren av trærne ansvarlig for å fjerne greinene.

– Det er veldig viktig at folk tar seg tid til å gjøre denne jobben. Over 30 prosent av dødsulykkene på landsbasis på sykkel har dårlig sikt som en medvirkende faktor, sier Myhre.

– Vi har heldigvis ikke opplevd et stort problem med busker som gir dårlig sikt her i området, men det tror jeg kommer av at folk følger vår oppfordring om å klippe dem. Fortsett med det, avslutter Myhre sammen med sin kollega Viken.