Dette for å sikre at de nasjonale minnesmerkene etter 22. juli-tragedien kan realiseres som planlagt, skriver Sanner i en pressemelding.

- Vi har behov for nasjonale minnesmerker for å sørge, savne, og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, skriver Sanner videre.

Han har i dag sendt brev til Hole kommune om dette.

Naturlig at staten tar ansvar

Det var 15. september at plan- og miljøstyret i Hole vedtok å be staten om å ta over.

LES OGSÅ: - Hole mister innflytelse

- Vi ble rammet av terror som samfunn og som nasjon, da er det naturlig at staten også bærer en større del av ansvaret for å etablere minnestedene, sier Sanner nå.

Dagen etter at politikerne vedtok å frasi seg ansvaret, lovte Sanner at den nye situasjonen ikke vil føre til forsinkelser i planprosessen . Det vil si at minnesmerket skal stå ferdig til 22. juli i 2016.

- Det er ikke nødvendig å starte prosessen på nytt, påpekte han, og forsikret at både naboer og andre vilf å samme mulighet til å komme med innspill og merknader ved en statlig prosess som ved en kommunal prosess.

Tar kommunen med på råd

Han understreker at kommunaldepartementet har hatt god dialog med Hole kommune, og at de også vil ha det i det videre planarbeidet.

Derfor vil Sanner invitere til et møte for å drøfte den videre planprosessen med kommunen.

- Her er det naturlig å diskutere de innspill kommunen har kommet med, sier Sanner.

Vil diskutere krav

I brevet viser Sanner til kravene politikerne stilte i sitt vedtak, og understreker at dette også er punkter han vil drøfte med kommunen.

Vedtaket i plan- og miljøutvalget innebar to krav dersom Sørbråten-minnestedet skal etableres som hittil tenkt: At det gjennomføres en konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, spesielt med hensyn til helse, miljø og sikkerhet - og at gang- og sykkelvei mellom Veikroa og Nes skal være fullfinansiert og bygging igangsatt før minnestedet kan tas i bruk.

Vedtaket ble for øvrig vedtatt med fem mot to stemmer.

Bare om departementet hadde imøtekommet ønsker om å legge minnestedet til et annet sted eller endre utformingen ville Hole-politikerne fortsatt sitte med ansvaret.

LES OGSÅ: Kunstneren: - Ville ikke demonisere Utøya