Områdesjef Tore Braaten i Statens vegvesen forsikrer om at de ansvarlige for bruvedlikehold er varslet. Torsdag kom det på plass sperrebånd ved åpningen i rekkverket.

Småbarnsmoren Katrine Hustveit oppdaget nylig at det er et 30 centimeter stort hull i rekkverket på bybrua. Hun frykter at et barn skal falle gjennom hullet, og i Ringerikes Blad etterlyste hun at noe ble gjort med rekkverket.

- Skal oppgraderes

– Om det er en åpning som ikke skal være der, skal vi ordne det, sier Braaten. Han minner samtidig om at Hønefoss bru er et eksempel på mange bruer i regionen som er laget etter andre standarder enn de man har i dag.

– For å få til en oppgradering, er vi avhengige av vedlikeholdsmidler. Det finnes mange rekkverk som skal oppgraderes, og brua i Hønefoss er et av disse tilfellene, sier han.

– Men om vi snakker om en vedlikeholdssak, er det noe vi kan ta tak i på kort varsel, presiserer Braaten.

Misliker klageportal

Åpningen i rekkverket på brua ble varslet gjennom «Fiks gata mi», og det er en tjeneste Braaten har liten sans for.

– 80 prosent av alle henvendelser vi får gjennom «Fiks gata mi» gjelder forhold som ikke er vårt ansvar. Mesteparten av de resterende 20 prosentene kjenner vi allerede til, sier Braaten.

– «Fiks gata mi» er en portal som er opprettet, og som mange kommuner og andre knytter seg opp mot. For oss gir tjenesten mye støy og lite nytte, sier Braaten.

- Må følge prioriteringer

Han peker på at det er mange kanaler folk bruker for å si fra om mangler de mener bør gjøres noe med.

– Flere organisasjoner har egne portaler, og vi får også mange publikumshenvendelser direkte. Vi har ikke ubegrenset med midler, og er nødt til å følge de prioriteringene som blir gjort, sier Tore Braaten.