Barn og ungdom

1. Tyristrand Speidergruppe 4 000

Hønefoss Speidergruppe 4 000 Kirkemoen Barnehage 3 000

Kodeklubben Ringerike 4 000

Nakkerud, Ask og Tyristrand ungdomsklubb 4 000

Rallerud Ungdomsforening 3 000

Sokna Speidergruppe 4 000

Sokna Ungdomsklubb 6 000

Tyrifjord Speidertropp 4 000

Ungdomslaget Haab 3 000

Ungdomslaget Samhold 4 000

Veien skole sjakk klubb 3 000

Totalt 46 000

LES OGSÅ: Disse får de største gavene fra Sparebankstiftelsen

Sang og musikk

Austjord Musikkorps 30 000

Busserullgjengen 30 000

Crescendo 4 000

Da Capo 4 000

Decibel 3 000

Eikli skolekorps 30 000

Hallignby Sangkor 2 000

Hallingby skolekorps 30 000

Hole Musikkorps 30 000

Hønefoss Blåseoktett 10 000

Hønefoss Storband 20 000

Kulturakademiet Sentrumskirken 4 000

Nakkerud Hornmusikk 15 000

Ringerike Barne- og Ungdomskor 4 000

Ringerike Frimurerkor 2 000

Ringerike Mannskor 4 000

Ringerike og omegn fremføringslag 3 000

Ringerike Operakor 10 000

Ringerike Tensing 5 000

Ringerike Trekkspillklubb 20 000

Ringerike Veterankorps 10 000

Ringerike Vocalis 5 000

Ringkollen Janisjarm 15 000

Sokna skole og ungdomskorps 30 000

Spellemannslaget Elvelangs 3 000

Sperillgruppa 3 000

Stranden musikkforening 10 000

Tyristrand Barnekor 4 000

Ullerål skoles musikkorps 30 000

Vang skoles Musikkorps 30 000

Veien og Helgerud skolekorps 30 000

Veme Sangkor 3 000

Vokalgruppen Fløyel 4 000

Totalt 437 000

Helse og sosial

Badstugjengen 2 000

Boligen brukerklubb 5 000

Brystkreftforeningen Ringerike og omegn 5 000

Dagsenter for demente i Hole 3 000

Diabetesforbundet Ringerike 3 000

Epilepsiforeningen Ringerike og omegn 3 000

FFO Ringerike og Hole 3 000

Frelsesarmeen Hønefoss korps 15 000

HLF Ringerike og omegn 4 000

Hole Bygdekvinnelag 3 000

Hole Frivilligsentral 10 000

Hole LHL 3 000

Hole Sanitetsforening 3 000

Hole Sykehjems venner 5 000

Hønefoss og omegn Blindesaksforening 3 000

Klokkerdalen Park og Fritid 3 000

Krisesenteret Hønefoss 15 000

LHL Krødsherad 3 000

Nes Helse og Trivsel 3 000

Nes omsorgssenters Venneforening 5 000

Norilco avd. Buskerud 3 000

Psoriasis og ekemforbundet Ringerike 3 000

Regnbuens brukerklubb 3 000

Ringerike Bygdekvinnelag 3 000

Ringerike Frivilligsentral 30 000

Ringerike Lymfødemforening 4 000

Ringerike MS forening 4 000

Ringerike og Hole Revmatikerforening 4 000

Ringerike og omegn Afasiforening 4 000

Ringerike og omegn Døveforening 3 000

Ringerike og omegn lok.lag Norges Blindeforbund 4 000

Ringerike og Jevnaer Astma og Allergi 4 000

Siri og Hennings Minnefond 10 000

Soknatunet aktivitetssenter venneforening 5 000

Somdalen Arbeidsgruppe 3 000

Sorg og Omsorg Ringerike og Hole 3 000

Stiftelsen Bjerkely 4 000

Stiftelsen Fontenehuset 30 000

Tyribos Venner 5 000

Tyristrand Bygdekvinnelag 3 000

Venner av Hønefoss Sykehjem 5 000

Venner av Ringerike Sykehus 15 000

Vik Omsorgsboligers Venner 5 000

Viker Sanitetsforening 2 000

Viul sanitetsforening 2 000

Ytre Ådal Bygdekvinnelag 3 000

Ådal lag av LHL 3 000

Åsa Sanitetsforening 2 000

Totalt 268 000

Idrett og friluftsliv

Bootcamp Hønefoss 3 000

Fossekallen IL (orientering) 3 000

Fossekallen IL (ski) 3 000

Hønefoss Bueskytterklubb 3 000

Luke the Drifters Runningteam 5 000

Nes sti- og løypeforening 3 000

Nes Barneidrett 3 000

Ringerike Jeger og Fiskeklubb 2 000

Ringerike kvinnelige jeger og fiskeforening 2 000

Ringerike Svømmeklubb 3 000

Ringerike Trekkhundklubb 2 000

Ringerikes seilflyklubb 3 000

Ringkollen Hoppanlegg Rekruttlia 5 000

Schjongsløpene 5 000

Sokna Skytterlag 2 000

Tranby I.L. 4 000

Tyristrand Skytterlag 2 000

Totalt 53 000

Pensjonistforeninger og eldretiltak

Fagforbundet Ringerike Pensjonistgruppe 4 000

Forsvarets Seniorforbund Ing.våpenet 4 000

Forsvarets Seniorforbund Ringerike Hole 4 000

Gammeldansens Venner Nes i Ådal 3 000

Haugvang Seniordans 3 000

Hobbyklubben for eldre Helsehuset 4 000

Hole Pensjonistforening 4 000

Jernbanepensjonistene i Ringerike 4 000

Kafe Firkløveren Sokna omsorgssenter 3 000

Lunder Gamlehjems fond 4 000

Pensjonistforeningen Spenncon Hønefoss 4 000

Ringerike Politipensjonistforening 4 000

Ringerike Samvirkelags Pensjonistforening 3 000

Ringerikes Sparebank Seniorklubb 4 000

Seniorklubben ved Ringerikskraft 4 000

Seniornett Hønefoss 5 000

Sokna Pensjonistforening 4 000

Tyristrand og omegn Pensjonistforening 4 000

Ullerål seniordans 3 000

Vegård Pensjonistforening 4 000

Ådal Pensjonistforening 4 000

Åsbygda og Viul Pensjonistforening 4 000

Totalt 84 000

Kristne foreninger og lag

Barneforeningen Vi vil 3 000

Frikirkens Juniorforening 1 000

Frikirkens Søndagsskole 1 000

Frikirkens Ungdomsgruppe FRIK 1 000

Frikirkens Barnegospel 1 000

Frikirkes B-Tween 1 000

Haug Kirkeforening 2 000

Hval Kirkeforening 2 000

Joy-time 2 000

Kirkebladet for Norderhov Ask mfl 2 000

Ringerike Kirkeakademi 2 000

Sentrumskirken Søndagsskole Kidzone 1 500

Sentrumkirken ungdom 1 500

Ullerål Kirkering 2 000

Veme Sokn 2 000

Totalt 25 000

Diverse

Dyrebeskyttelsen Ringerike 2 000

Folkedansklubben Kaval 2 000

Foreningen Kjerratmuseet 10 000

Hadeland og Ringerike Modelljernbaneklubb 2 000

Hageselskapet Hole og Ringerike 4 000

Haug Bygdelag 4 000

Heftet Ringerike 6 000

Hjemmestyrkemuseets venner D14.2 3 000

Hole Historielag 6 000

Hovsengas venner 3 000

Human Etisk Forbund Ringerike Hole 2 000

Hønefoss Filatelistklubb 2 000

Hønefoss RC klubb 3 000

Hønefoss Sjakklubb 2 000

Hønefoss Trekkspillmuseum 10 000

Klokkergården Bokkafe 2 000

Kunstforeningen i Statens Kartverk 2 000

Kurdisk Kulturforening Ringerike 2 000

Langhusets Venner 2 000

Nakkerud og Tyristrand Historielag 6 000

Norske Reserveroffiserers Forbund Ring 3 000

Norsk Kartmuseums Venneforening 3 000

Norsk Retrieverklubb 2 000

Norsk roseforening 2 000

Norsk Samferdselshistorisk senter 6 000

Ringerike Folkedansgruppe 2 000

Ringerike Historielag 6 000

Ringerike Husflidslag 4 000

Ringerike Knivlag 2 000

Ringerike Maleklubb 2 000

Ringerike Modellflyklubb 2 000

Ringerike Quilteklubb 3 000

Ringerike Skysskafferlag 2 000

Ringerike Soroptimistklubb 3 000

Ringerikes Birøkterlag 5 000

Ringerikes Museum Venneforening 3 000

Skrubbheims Venner 2 000

Soknedalen lokalhistoriske forening 6 000

Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen 5 000

Stiftelsen Ringerikes Museum 10 000

Tyristand Landsbyforening 3 000

Utsiktens venner 4 000

Vegård venneforening 2 000

Øvre Ådal Historielag 4 000

2 x 5.000,- «surprise-sjekker» 10 000

Totalt 171 000

Totalt fordelt, alle kategorier: 1 084 000