Dette går fram av en pressemelding om bankens resultater etter første halvår 2018.

Sparebank 1 Ringerike Hadeland har et resultat før skatt på 225,6 millioner kroner etter første halvår. Det er 32 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Administrerende banksjef Steinar Haugli forklarer det gode resultatet med god tilstrømning av nye kunder.

– Som lokal bank har vi en betjeningsmodell som folk og bedrifter virker å sette pris på, sier Haugli i pressemeldingen.

– En samlet utlånsvekst på 11,1 prosent bekrefter også at regionen er preget av høy aktivitet. Med planlagte utbygginger av infrastruktur, forventer vi høy veksttakt i årene som kommer. Banken ønsker å være med å bidra til den forventede utviklingen, sier han.

SLIK GIKK DET I FJOR: – Banken er solid og godt rigget for vekst

Flere personkunder

Av meldingen går det fram at stadig flere privatkunder velger Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Utlånsveksten i privatmarkedet siste 12 måneder er på 11,3 prosent, noe som tilsvarer om lag 1900 millioner kroner.

– Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i regionen, og at ved å velge oss er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. De siste årene har vi vært opptatt av å vise hvordan det lokale eierskapet kommer tilbake som et samfunnsutbytte, framhever Haugli i meldingen.

Banken eies 65 prosent av tre sparebankstiftelser. Eierskapet gjør at bankens gode resultater hvert år bidrar til utallige gode prosjekter i regionen. Til sammen har banken og sparebankstiftelsene bidratt med samfunnsutbytte på 519 millioner kroner de siste sju årene.

Lokalkunnskap lokker

Veksten er også sterk i bedriftsmarkedet, med en økning i utlån til små og mellomstore bedrifter på 10,7 prosent, som tilsvarer vel 800 millioner kroner, går det fram av pressemeldingen.

– Her får vi stadig signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner de lokale mulighetene og utfordringene. Vår struktur med lokal tilstedeværelse henger tett sammen med vår satsing på små og mellomstore bedrifter, sier Haugli.

– Vi skal være til stede i hele regionen, og vi er glade for å se at kundene våre setter pris på det. Vi er stolte over stadig nye digitale løsninger som gjør det enkelt å være kunde hos oss, men like stolte er vi over de daglige, gode møtene ansikt til ansikt, fortsetter han.

Vekst over tid

Av pressemeldingen går det videre fram at veksten i utlån til bedriftsmarkedet nasjonalt de siste ti årene har vært aller størst blant sparebanker, med et økt utlånsvolum på 50 prosent i perioden. Det viser rapporten «Hvem finansierer Norge» fra Menon. Rapporten viser også at utenlandske banker i større grad gir utlån til bransjer med lav kredittrisiko og bedrifter i sentrale strøk.

– Under finanskrisen prioriterte utenlandske banker markedet i sine hjemland. For oss finnes det knapt noe viktigere enn å finansiere lokalt næringsliv, og veksten vi opplevde da andre trakk seg ut har fortsatt de siste årene, forklarer banksjefen.

Nøkkeltall første halvår

  • Resultat etter skatt 184,3 mill. kroner (160,3 mill.)
  • Avkastning på egenkapitalen: 10,9 % (10,5 %)
  • Kostnadsprosent 42,8 % (47,1 %)
  • Tap på utlån 11,1 mill. kroner (5,8 mill.)
  • 12 mnd vekst i utlån inkl. lån overført SpareBank 1 Boligkreditt: 11,1 % (4,1 %)
  • 12 mnd vekst i innskudd: 4,1 % (3,2 %)
  • Skattekostnad 41,3 mill. kroner (33,3 mill.)
  • Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidering 16,7 %
  • Resultat per egenkapitalbevis: 11,37 kroner (9,90 kroner)

Kilde: Sparebank 1 Ringerike Hadeland