Søster Ninas sykehjem skifter eier: – Ikke alltid man er lykkelig som liten

Aasmund Drolsum har solgt generasjonsbedriften Søster Ninas som han har ledet siden 1986.

Aasmund Drolsum har solgt generasjonsbedriften Søster Ninas som han har ledet siden 1986. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Richard Skaar Thorsrud i Villa Skaar omsorg har stor tro på framtiden til Søster Ninas.

DEL

Tidligere i sommer kjøpte selskapet Villa Skaar omsorg, som driver det private sykehjemmet Villa Skaar i Lier, Søster Ninas sykehjem i Østre Jevnaker.

Del av noe større

Aasmund Drolsum, som er tredje generasjons driver av Søster Ninas, forklarer bakgrunnen for salget.

– Det er ikke alltid man er lykkelig som liten. Vi trenger å bli del av noe større dersom Søster Ninas skal utvikle seg. I dag stilles det mange krav, og jeg tror det vil gjøre godt for bedriften å få noen nye koster inn, sier han.

Drolsum har drevet sykehjemmet siden 1986, og kan ønske seg å drive med noe annet selv om han ikke har bestemt seg for hva ennå.

Inntil videre fortsetter han som daglig leder, men det er bare til en ny bestyrer er på plass.

Driften fortsetter som før med beboere som fortsetter å bo der og alle ansatte har fått tilbud om å bli med videre.

Ny anbudsrunde snart

Skaar Thorsrud kjente til Søster Ninas sykehjem fra før.

– Vi har drevet ganske like sykehjem og familiene har fulgt hverandre, sier han og mener de to enhetene til sammen vil stå sterkere.

Søster Ninas sykehjem skal snart i samtaler med Oslo kommune i forbindelse med en ny anbudsrunde.

– Oslo kommune er fornøyd med den jobben Søster Ninas gjør, og jeg kjenner de godt fra Villa Skaar, så jeg har tro på at vi blir enige om en avtale, sier Skaar Thorsrud.

Kundegrunnlaget fra Oslo utgjør cirka 80 prosent av belegget på 34 plasser som Søster Ninas har.

Nye eiere har klar visjon

Skaar Thorsrud har en klar visjon for Villa Skaar og det er denne han vil ta med seg til Søster Ninas.

– Vi ønsker å se hele mennesket og fokusere mer på det friske enn på sykdom. Vårt mål er at beboerne skal bli mer aktive. Vi skal spørre hva beboerne vil finne på enten om det er å gå en tur, reise til Jevnaker eller til Oslo, sier han.

På Villa Skaar har de en ansatt fritidsleder som tar med beboerne ut på tur, selvsagt tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Han ønsker også å ansette en fritidsleder på Søster Ninas. På Villa Skaar har han også så mye som tre aktivitører.

Skaar Thorsrud er kritisk til den offentlige eldreomsorgen som han mener fokuserer for mye på sykdom og ikke gir de eldre gode nok muligheter til å ha fine og aktive dager på sykehjemmene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken