Slik varsles det om oppheving av Sørbråten-planen

MINNESTED: I en mulighetsstudie for et minnested ved Utøyakaia ble denne skissen presentert.

MINNESTED: I en mulighetsstudie for et minnested ved Utøyakaia ble denne skissen presentert. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Forslaget om oppheving legges ut på høring.

DEL

Det formelle brevet om oppheving av den statlige reguleringsplanen for et minnested på Sørbråten, er nå tilgjengelig på nett.

Les brevet her

Både naboer og offentlige organer har fått brevet fra Statsbygg.

– Regjeringen har besluttet at det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole ikke skal ligge ved Sørbråten, men ved Utøyakaia. Som følge av dette skal reguleringsplanen «Nasjonalt minnested Sørbråten», plan ID 0612 201307, vedtatt 05.04.16 oppheves, heter det.

En slik oppheving må riktignok følge plan- og bygningsloven og de samme prosessene som ved utarbeidelse av en reguleringsplan.

Det betyr at forslaget om oppheving legges ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill skal sendes til postmottak@statsbygg.no.

Først etter den prosessen er over, kan det fattes et endelig vedtak.

Det er staten og ikke Hole kommune, som er planmyndighet i saken.

Statsbygg jobber nå med et planprogram for en reguleringsplan for et minnested ved Utøyakaia.

Artikkeltags