Reguleringsplanen for Sørbråten er opphevet

Opphevet: Reguleringsplanen for minnestedet på Sørbråten er nå opphevet. Illustrasjon: Jonas Dahlberg

Opphevet: Reguleringsplanen for minnestedet på Sørbråten er nå opphevet. Illustrasjon: Jonas Dahlberg

Den statlige reguleringsplanen for et nasjonalt minnested for 22. juli på Sørbråten i Hole er nå opphevet.

DEL

Bakgrunnen for opphevingen av reguleringsplanen er regjeringens beslutning i juni 2017 om at det nasjonale minnestedet skulle være ved Utøyakaia.

Jobben med å oppheve planen startet i desember 2017, i prosessen anbefalte Statens vegvesen at deler av planen for Sørbråten skulle beholdes. Dette for å ha en reserveparkerings- og snuplass for busser.

Statsbygg mente at dette ikke var nødvendig fordi god håndtering av busstrafikken var en viktig del av det pågående arbeidet ved Utøyakaia.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sluttet seg til Statsbyggs vurdering, og dermed er reguleringsplanen i sin helhet nå opphevet.

Den inngåtte leieavtalen for Sørbråten blir også avviklet.

LES OGSÅ:

Artikkeltags