Rettssak om minnestedet på Sørbråten til våren

Illustrasjon: Jonas Dahlberg

Illustrasjon: Jonas Dahlberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Naboene på Utstranda trekker staten for retten 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet «Memory Wound» etter 22. juli på Sørbråten.

DEL

Det bekrefter tingrettsdommer Johan Øydegard i Ringerike tingrett overfor NTB. Han understreker at partene har anledning til å forhandle fram en utenomrettslig løsning på konflikten rundt minnestedet etter 22. juli-massakren.

– Det er opptil partene å be om rettsmekling før en eventuell hovedforhandling. Jeg har gitt dem tre uker til å melde fra om de ønsker det, sier Øydegard.

Hovedforhandlingen er berammet til 25. april neste år. Retten har satt av tre uker til saken. Det ble klart under et saksforberedende møte mellom regjeringsadvokaten, velforeningen på Utstranda og tingretten onsdag morgen.

Krever annen plassering

De 24 naboene i Utstranda velforening, som går til sak for å stanse oppføringen av et minnested etter 22. juli på Sørbråten i Hole i Buskerud, mener det ikke er tilstrekkelig bare å droppe selve kunstverket «Memory Wound». De krever en annen plassering.

Regjeringen har foreslått et annet kunstverk plassert på det utvalgte stedet.

«Omfanget av minnesmerkevirksomheten har det ikke vært tale om å begrense, og tilbudet er da ikke tilstrekkelig», skriver saksøkerne i sitt siste prosesskrift.

– Ikke tilstrekkelig

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket. En rettsprosess vil mest sannsynlig innebære behandling i tre rettsinstanser, der Høyesterett får det siste ordet. Dermed ligger det an til en prosess som kan vare minst ut neste år.

Utstranda velforening er tydelig i sitt prosesskrift på at det er en altfor snever tilnærming å vurdere alternative minnesmerker på Sørbråten og eventuelle skjermingstiltak. Det er bare diskusjon om andre plasseringer av minnestedet som vil bli akseptert som grunnlag for rettsmekling, understreker naboenes prosessfullmektig, advokat Harald Stabell, overfor NRK.

Alle andre forsøk på mekling vil bli avvist, poengterer han.

Frykter stor trafikk

Av prosesskriftet, som ble oversendt motparten og retten tirsdag, stiller naboene seg avvisende til regjeringens kompromissforslag. Retten bør dessuten se bort fra tanker og løfter om skjermingstiltak, som saksøkerne mener bører preg av fortsatt å være på idéstadiet.

«At søksmålet handler om å hindre oppføringen av et kunstverk er ... en for snever tilnærming. Som nevnt i stevningen har Statsbygg dimensjonert anlegget for 5.000 årlig besøkende. Saksøkerne anfører et betydelig høyere sannsynlig besøkstall», skriver saksøkerne i prosesskriftet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken