– Vi skal aldri glemme angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Angrepene var en tragedie for alle berørte og rammet oss som samfunn og nasjon. Nasjonale minnesteder er viktig for at vi som nasjon skal ha et sted å sørge, savne de som gikk bort og samles om de verdiene som ble angrepet og satt på prøve den dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen valgte å utsette etableringen av minnestedet på grunn av sterke og ulike syn blant berørte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene ønsker etablering av minnestedet slik det er vedtatt. Naboer på Sørbråten ønsker ikke minnestedet i sitt nærmiljø.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å finne en løsning som alle kan samles om, sier Sanner.

– God dialog

Lederen for Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli-hendelsene, Lisbeth Kristine Røyneland, sier hun er fornøyd med at en beslutning nå er tatt.

– Det har vært viktig for oss å få minnestedene på plass. Vi trenger et sted å gå for å sørge og minnes i årene som kommer. Vi i støttegruppa har god dialog med departementet, og en lang prosess over flere år mener vi ingen er tjent med. Det er godt at vi slipper å markere fem år uten en avgjørelse i denne saken, sa Røyneland.

Lokalbeboerne og Foreningen Utstranda velforening varslet i fjor sommer at de vil gå rettens vei dersom planene for minnesmerket ikke endres og har samlet inn penger til dette. De har også foreslått at minnesmerket skal plasseres et annet sted i området.

Omstridt

Opprinnelig skulle minnesmerket stå ferdig 22. juli 2015, men det ble utsatt med ett år. Det skjedde etter protester fra beboerne i området og en psykososial rapport som kartla påvirkningen minnesmerket ville ha på dem.

Flere av de nærmeste naboene, som selv deltok i redningsarbeidet 22. juli, har tidligere vært svært kritiske til å få en permanent påminnelse om terrorhandlingene i sitt eget nærområde.

Etter protestene fra lokalbefolkningen ble prosessen utsatt og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I januar opplyste Statsbygg at planene nok en gang var utsatt grunnet departementets arbeid med reguleringsplanen.

– Regjeringen har hatt et sterkt ønske om å finne en samlende løsning. Vi hadde håpet at tid skulle hjelpe, men vi ser nå at det ikke finnes en løsning som vil gjøre alle fornøyd. Det er svært ulike syn som ikke lar seg forene, sier Sanner.

Skjermingstiltak

Både Sanner og kulturminister Linda Hofstad Helleland la vekt på at de ønsker å legge til rette for tiltak som skal tilpasse minnestedet til lokalbefolkningens behov.

– Vi er opptatt av å få på plass skjermingstiltak slik at belastningen blir minst mulig for nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet vil staten finansiere belysning langs fylkesveien som går forbi Sørbråten. Vi vil dessuten gå i dialog med kommunen og fylkeskommunen om andre trafikksikkerhetstiltak, sier Sanner.

Kulturdepartementet skal sammen med kunstneren vurdere mindre justeringer i utformingen av kunstverket.

Kostnaden for minnesmerket og de tilhørende tiltakene anslått til rundt 70 millioner kroner.

Dette skrev vi før pressekonferansen:

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Cathrine Helleland (H) vil onsdag ettermiddag informere om arbeidet med et nasjonalt minnested i Hole kommune etter terroren 22. juli 2011.

Det melder regjeringen på sine nettsider. Pressekonferansen starter klokken 16, i Oslo.

Pressekonferansen kan følges direkte på ringblad.no

I januar skrev Ringerikes Blad om at Sørbråten-minnestedet var utsatt for andre gang.

Ambisjonen har vært at «Memory Wound» skulle stå ferdig til fem års-markeringen 22. juli 2016, men med nok en utsettelse ble det klart at så ikke vil skje.

Kommunaldepartementet har hatt reguleringsplanen til behandling siden de overtok ansvaret høsten 2014.

Minnesmerket er sterkt omstridt blant naboene på Utstranda. I april 2014 fikk Sanner overlevert 1.000 protest-underskrifter.

Et drøyt år senere kom en rapport som tok for seg de psykososiale konsekvensene ved å få et minnesmerke på Sørbråten.

Siden har departementet kun sagt én ting når Ringerikes Blad har tatt kontakt: «Saken er til behandling».

LES OGSÅ: Kunstneren: – Ville ikke demonisere Utøya

Fakta

  • Det skal lages to nasjonale minnesteder etter terrorangrepene i Norge, ett i regjeringskvartalet i Oslo og ett på Sørbråten i Hole kommune, like ved Utøya.
  • Plasseringen og utformingen av det planlagte minnesmerket i Hole er omstridt.
  • I Oslo skal det åpnes et midlertidig minnested 22. juli 2016, som skal erstattes av et permanent minnested når det nye regjeringskvartalet står klart. Det er ikke klart når det permanente anlegget står ferdig.
  • På Utøya ble det i 2015 laget et minnested som består av en ring med navnene til 60 av de 69 som ble drept på øya under angrepet 22. juli 2011.
  • Et informasjonssenter om terrorangrepene og byggearbeidene i regjeringskvartalet åpnet 22. juli 2015, etter forslag fra støttegruppa og AUF.
  • I tillegg vil regjeringen opprette et 22. juli-senter for forskning på høyreekstremisme. (©NTB)