Ansatt tilstår underslag av 3,1 millioner kroner

Den ansatte skal ha underslått penger helt siden 2012, uten at organisasjonen vedkommende var ansatt i oppdaget noe.