Dette fant Aksel og kona ved Kronprinsens utsikt

Artikkelen er over 1 år gammel

Aksel Olsson fra Grøndokka i Hole savner søppeldunker ved Kronprinsens utsikt etter helgens funn. Styreleder i Dronningveien SA, Per Hafnor, mener at ansvaret for renovasjon bør ligge hos den enkelte, ikke hos grunneiere.