Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare.

– Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturendringer tærer på gummien, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If Forsikring.

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. En god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år.

Alle bør sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

– De fleste branner og eksplosjoner ved grilling skjer når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier Clementz.

Du kan finne eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen, vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du faktisk gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, mener Sigmund Clementz.

I tillegg bør du alltid se etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, oppfordrer Clementz.

Det finnes ikke noe fasitsvar på holdbarheten til en gasslange.

– Noen ganger kan den være kortere enn to år, andre ganger lenger. Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger, sier Clementz.

PS! Nesten hver tredje eier av en gassgrill utfører ikke vedlikehold av grillen, går det fram av en undersøkelse TNS Gallup tidligere har gjort for If. (ANB)

Gassgrill? Disse seks tingene bør du passe på

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Lufta kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!
  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.
  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.
  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.