Svein Solheim som selv bor i området opplyser til Ringerikes Blad at raset gikk fredag ettermiddag. Han kjenner ikke til at noen vitner skal ha sett selve raset.

Han varslet også Statens vegvesen om hendelsen og etterpå kom representanter fra entreprenøren NCC og stengte av gang- og sykkelveien. Raset skal ha skjedd like ved Holeveien 20. Det påvirker ikke biltrafikken.

– Representanter fra NCC har vært og sett på stedet og sagt de skal komme tilbake og rydde opp i løpet av fredag kveld og eventuelt natten, forklarer Svein Solheim.

Selv tror han det er telen som har ført til raset. Det skal ha vært litt bekymring i området for støttemuren og Solheim opplyser at en geolog skulle ha kommet til uken for å se nærmere på forholdene, men før geologen rakk å komme gikk altså raset.

LES OGSÅ: – En gledens dag for regionen

LES OGSÅ: Stortinget gir klarsignal for E16 over Sollihøgda