«Hele Sollihøgda inn i Bærum» på Sollihøgda har etablert en strategigruppe. Det opplyser Lennart Hovland i en pressemelding.

For å følge opp søknaden om grenseflytting slik at hele Sollihøgda blir en del av Bærum kommune, er det nå etablert en strategigruppe i aksjonen «Hele Sollihøgda inn i Bærum».

Medlemmene er:

  • Ole A. Westberg
  • Roy Hammerø
  • Roy Landberg
  • Lennart Hovland (leder)

– Formålet med gruppen er løpende å evaluere valgt strategi for å lykkes med en god gjennomføring av omsøkt grenseflytting, og samtidig trekke de nødvendige konsekvenser ved valg av videre strategi, står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: