På et ekstraordinært årsmøte i den lokale velforeningen ble det flertall for at Sollihøgda bør samles til ett samfunn i Bærum kommune. Hovland tilbød seg etter møtet å påta seg oppgaven med å søke om grensejustering og følge opp saken, og årsmøtet hadde ifølge ham ingen innvendinger mot det.

Hovland og Ole A. Westberg er i ferd med å etablere en strategigruppe. Gruppen vil gjøre hva som står i deres makt for å sikre en raskest mulig behandling av søknaden. Hovland mener at folkemeningen på Sollihøgda er klar.

LES OGSÅ: