For den grove narkotikaforbrytelsen ble han i tillegg idømt 33 dager ubetinget fengsel, men dette anses som sonet ved varetekt.

Tjente 128.000 kroner

Saken gjelder kjøp av 200 gram og salg av 160 gram kokain. Eiker, Modum og Sigdal tingrett idømte også mannen inndraging av 128.000 kroner som han skal ha tjent på salget. Dersom han ikke fullfører samfunnsstraffen må han sone ett år i fengsel.

Ba om fengsel

Påtalemyndighetens strafforslag var betydelig strengere. Aktor Magnar Austerheim ba nemlig retten idømme mannen fengsel i halvannet år, hvorav et halvt år ble gjort betinget.

Det fikk han ikke gehør for.

Rusproblem

19-åringen var 18 år og ikke dømt tidligere da han i fjor ble arrestert. Han erkjente etterhvert å ha hatt kjøpt og solgt narkotika flere ganger i Hønefoss, Oslo og Drammen. Han hadde selv utviklet et rusproblem, og begynte med salg for å finansiere sitt eget forbruk.

- Ute av miljøet

I tilståelsesdommen sa 19-åringen at han nå er rusfri og at han har brutt kontakten med det belastede miljøet. Han sa at han angret på de straffbare handlingene, og at han nå er motivert for fremtiden. Han skal ha støtte fra familie og venner, og en jobb som venter på ham.

Hans forsvarer, advokatfullmektig Arild Almklov, ba derfor om samfunnsstraff for sin klient.

- Hadde profittmotiv

Eiker, Modum og Sigdal tingrett skriver i dommen at siktedes befatning med stoffet anses som grov narkotikakriminalitet i lovens forstand, og er meget alvorlig. I skjerpende retning la dommeren vekt på at kvantumet utgjør et betydelig antall brukerdoser og utgjør stor spredningsfare, at han solgte til unge personer, og at han delvis hadde et profittmotiv med salget.

Formildende omstendigheter

I formildende retning ble det vektlagt at mye av stoffet har gått til eget bruk, at han ga en uforbeholden tilståelse i retten, at han er ung, og at at saken har tatt lang tid å få opp for retten.

Dommeren la særlig vekt på at siktede er i en rehabiliteringssituasjon ved vurderingen av om 19-åringen skulle dømmes til fengsel eller samfunnsstraff. Han satt 33 dager i varetekt mens politiet etterforsket saken, og dermed er den ubetingede fengselsstraffen allerede sonet.

Statsadvokaten skal etter påske avgjøre om straffutmålingen skal ankes.