- Vil det fra Oppland fylkes side bli tatt kontakt med Universitetet i Oslo med tanke på tverretatlig samarbeid for å opprettholde og videreutvikle driften ved Solobservatoriet, spør von Streng i et åpent brev til fylkesordfører Audun Tron.

Brevet kommer etter at det fredag ble kjent at styret ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet går for nedleggelse.

- Jeg syns dette er en fryktelig viktig sak. Her snakkes det i alle talemåter om å satse på realfag, men likevel vil ingen satse på observatoriet. Det er helt vanvittig om solen ikke skal skinne på Solobservatoriet, sier von Streng til Ringerikes Blad.

Utbygging

Jevnaker-politikeren mener observatoriet bør satses på, og nevner blant annet muligheten for utbygging av stedet til en realfagleirskole i brevet til Tron. Dette anslås å ha en pris på 13 millioner kroner.

Vil ha spleiselag

Nå håper von Streng at et spleiselag kan redde Solobservatoriet, som eies av Universitetet i Oslo. Det er fakultetsstyre ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet som avgjør om observatoriet legges ned eller ikke.

Byr på aksjer

- Jeg håper fylket kan gå i dialog med fakultetet, og håper fakultetet vil engasjere seg. Kanskje kan både fakultetet, fylket og kommunen ta sin bit av kostnadene. Dessuten håper jeg at også næringslivet kan involvere seg i finansieringen. Egentlig kan hvem som helst med penger og vett være med å hjelpe til. Jeg kjøper gjerne aksjer selv, ler von Streng.