Se søkerlisten! Disse vil ha legejobb på Ringerike sykehus

Nylig lyste Vestre Viken HF ut en ledig stilling som overlege på Ringerike sykehus. Her er navnene på personene som har søkt.