Se søkerlisten: Disse vil bli styrer i lokal barnehage

Det er en overvekt av kvinnelige søkere til lederjobb i Hovsenga barnehage.