Se søkerlisten! Disse vil bli rektor på Vang skole

På listen over søkere finner vi kun kvinner, og det er få av dem.