Søker om elektriske oppjusteringer

Norderhov kirke er blant kirkene som må få nødhjelp til elektriske anlegg. Kirken er en av de som bruker mest strøm.

Norderhov kirke er blant kirkene som må få nødhjelp til elektriske anlegg. Kirken er en av de som bruker mest strøm. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

... men venter med utskifting av rørovner.

DEL

Nes, Viker og Lunder kirker og Ask kapell er fortsatt stengt på grunn av brannfare i elektriske anlegg og rørovner. Målet er å åpne kirkene til påske, når vinteren er på hell.

Kostbart

Utskiftning av rørovner er svært kostnadskrevende. Nå håper kirkevergen og fellesrådet at oppdateringer av elektriske anlegg i alle kirker kan føre til at sikkerheten blir bedre.

- Vi har fått en million av kommunestyret til prioriterte vedlikeholdstiltak, sier kirkeverge Kjetil Gjærde.

Lite midler

- Der var det satt av 250.000 kroner til utbedring av tak på Lunder kirke, tak på sørsiden av Veme kirke, oppussing av Norderhov kapell og 300.000 kroner til branntiltak i Norderhov kirke. Nå er den siste posten omgjort til å gjelde elektrisk vedlikehold på alle kirkene i Ringerike.

Det er imidlertid ikke bare å sette igang arbeidene. Både bispedømmeråd og riksantikvar må søkes og gi sin tilslutning.

Omfattende arbeider

For alle kirkene skal elektriske koblinger i rørovner og andre elektriske ovner, tilhørende koblings-bokser i krypkjellere rengjøres og ettertrekkes av elektriker.

For Norderhov, Ask, Nes, Haug og Viker kirker håper man å installere styring av varme- og teletinekurser med nye termostater og få styring av strøm til rørovner for å redusere overflatevarmen på disse.

Nes, Veme, Norderhov og Ask trenger utskifting av gamle skrusikringer med nye jordfeilbrytere og automatsikringer.

Veme kirke trenger installasjon av ny brannalarm og ledelys.

Arbeidene inkluderer også installasjon av varmepumpe til Ask og Norderhov kapell, Norderhov, Veme og Nes kirke og vannbåren varme til Hval og Lunder kikre.

Artikkeltags