Gå til sidens hovedinnhold

Søker om byggestart på Utøya

Artikkelen er over 7 år gammel

AUF har søkt Hole kommune om å komme i gang med bygging på Utøya, men nabovarsling har gitt klage.

«Med stor glede» sender Blakstad Haffner Arkitekter AS inn søknaden på vegne av AUF/Utøya AS. Det søkes om oppføring av ny bygningsmasse og riving av deler av kafébygningen på øya.

Advokat Harald Heggen Brørby klager på vegne av Terje Lien. Han mener blant annet at den nye bebyggelsen i strandsonen hindrer tilgjengelighet for allmennheten. Lien hevder også at utbyggingen vil gi «uforholdsmessig mye støy og forurensning».

På toppen av Utøya skal det bygges en liten landsby med små møteplasser, gater, bytorg og et klokketårn sentralt på øya. Landsbyen skal bestå av flere små enheter, som til sammen utgjør et fellesskap og skal bli et tydelig symbol på samhold og mangfold.

Bygningen som ønskes oppført skal huse kjøkken, serveringslokale, peisestue, forsamlingssal og møterom samt administrasjon og personalfasiliteter. I utformingen er det lagt vekt på at den nye bebyggelsen skal være diskre og avdempet. Bygningene får trekledning og tretak, som grånes over tid, og vegetasjonen rundt bygningen beholdes for å ivareta øyas silhuett og dempe fjernvirkningen av de nye bygningene.

Den nye bygningsmassen skal kun delvis plasseres på samme område som kafébygningen står i dag. Kun de deler av bygningen, som ikke var direkte berørt av de tragiske hendelsene 22. juli 2011, søkes revet.

Arbeidene anses som nødvendige tiltak for videre drift av selve leirstedet på Utøya.

Kommentarer til denne saken