Høy snøsmelting, høy vannmetning i bakken og høy grunnvannstand kan være en uheldig kombinasjon, melder Oppland Arbeiderblad.

– Det blir veldig bløtt, og derfor er det fare for skred, sier vakthavende ved jordskredvarslingen i NVE, Mads-Peter Dahl.

Lørdag ettermiddag gikk et mindre jordras ved fylkesvei 33 ved Svingvoll i Søndre Land. Noe av raset gikk ut i vegen, men trafikken ble altså ikke berørt i stor grad.

Flere mindre jordras

Ved NVE har de registrert flere mindre jordras på Østlandet denne helgen. Det har ført til at de har hevet varsel for situasjonen. Grønt er laveste nivå, mens gult er nest lavest. Det er altså en lett fare for ras.

– Vi har fått meldinger om noen skred. Det er ganske få, men det sier noe om at det er en mer ustabil situasjon og at det kan gå enkelte skred, sier Dahl.

Vær varsom

Han forklarer at det ikke er lett å si noe om hvilke områder som kan være mest utsatt.

– Det er oftest i bratt terreng og langsmed bekker og elver. I slike områder kan det være grunn til å være mer forsiktig, sier Dahl.

Han ser ikke bort fra at de vil opprettholde varselet fram til fredag.

– Temperaturene tar seg opp de neste dagene, da tar også vannføringsprognosene seg opp, sier Dahl, som derfor tror situasjonen vil bli opprettholdt i flere dager.